Mangfoldsledelsesprisen

Mangfoldsledelsesprisen ble for første gang delt ut på Seemas 10-årsjubileum i 2022. Formålet med prisen å hylle organisasjoner som gjør en enestående og forbilledlig innsats i ledelse av mangfold. Kriteriene for denne prisen er forankret i Norsk Standard for mangfoldsledelse.

Visste du at du kan nominere kandidater til årets prisutdeling? Her kan du nominere organisasjonen du mener fortjener prisen, og skrive noen ord om hvorfor.

Du kan også nominere den lederen du mener fortjener å bli Årets mangfoldsleder. Send inn din nominasjon i samme skjema under.

Det er åpent for alle å foreslå kandidater.

Nominer den organisasjonen eller lederen du mener fortjener å bli årets prisvinner!

Ditt navn
Din e-post adresse
Navn på organisasjonen og/ eller lederen du ønsker å nominere
Begrunnelse for nominasjon
Tusen takk for din nominasjon!
Alle obligatoriske felter ble ikke fylt ut.. Prøv igjen.

Årets vinner av Mangfoldsledelsesprisen og Årets mangfoldsleder velges av vår jury, og presenteres på konferansen.

Jurymedlemmer:

Lars Inge Pettersen – Tidligere administrerende direktør i KPMG
Karoline Nystrøm – Tidligere administrerende direktør i Schneider Electric
Janne Log – Daglig leder for interesseorganisasjonen Samvirkene
Jan Tore Sanner – Stortingsrepresentant (H)
Loveleen Rihel Brenna – Grunnlegger og daglig leder i Seema

Kriterier for å nomineres til Mangfoldsledelsesprisen:

Organisasjonen sikrer at mangfold og mål for mangfold er integrert i strategier og styringsdokumenter.
Organisasjonen har over tid jobbet systematisk med rekruttering av ulike typer mangfold.
Organisasjonen kan vise til målbare resultater gjennom mangfoldsledelse.
Organisasjonen kommuniserer tydelig at arbeid med mangfold handler om kontinuerlig forbedring.

Kriterier for Årets mangfoldsleder

En som har jobbet med å sette mangfoldsledelse på organisasjonens agenda.
En som bidrar til å utvikle inkluderende ledere og medarbeidere som sammen skaper en inkluderende kultur.
En som bidrar til at mangfoldskompetanse utvikles, formidles og brukes i praksis.

Travel Retail Norway – vinner av Mangfoldsledelsesprisen 2022

Tore Hov og Loveleen Rihel Brenna smilende ved utdeling av Mangfoldsledesesprisen 2022
Administrerende direktør Tore Hov mottar prisen på vegne av Travel Retail Norway, her sammen med Loveleen Rihel Brenna i 2022

Utdrag fra juryens begrunnelse

Travel Retail Norway får prisen for å ha investert i de ansatte på alle nivåer, og for målbare resultater gjennom god mangfoldsledelse.

Vinneren av Mangfoldsledelsesprisen 2022 har over 60 nasjonaliteter og en stor spennvidde i mangfoldet. Organisasjonen har over flere år fokusert på mangfold, inkludering og verdibasert ledelse. De har også over i lang tid samarbeidet med NAV om tilbakeføring av mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. I de siste årene har de jobbet med større og utvidet perspektiv på mangfold og mangfoldsledelse. Organisasjonen var blant de første som sertifiserte mangfoldsledere, og har jobbet målrettet for å engasjere nøkkelpersoner på alle nivåer for å skape eierskap og forankring. Dette har skapt engasjement og entusiasme hos medarbeidere, og bidratt til målbare resultater.

Derfor ønsker vi å gratulere organisasjonen som yter service til kunder med det største mangfoldet i Norge, Travel Retail Norway med Mangfoldsledelsesprisen 2022.